Udviklingsprojekter

Projekter, der udvikler kompetencer, samarbejder, formidlingsformer og fysiske rammer for biblioteker, brugere og personale.

På Vesthimmerlands Biblioteker arbejder vi kontinuerligt på at udvikle tidssvarende kompetencer, formidlingsformer og fysiske rammer i forhold til behov og efterspørgsel fra kommunens borgere. Derfor tager biblioteket løbende initiativer til og udvikler i interne og eksterne udviklingsprojekter; ofte gennemført i samarbejde med samarbejdspartnere inden- og udenfor fagkreds og kommune.

 


Igangværende projekter

romantid

RO(man)TID er et nyskabende 2 årigt projekt mellem fire folkebiblioteker, Institut for Fremtidsforskning, Aarhus Universitet, Konsulenthuset Leben samt private og offentlige arbejdspladser. Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen. Projektet tager sit afsæt i en tendens, som viser sig tydeligt i fremtidsforskningen; ”Højhastighedssamfundet” medfører et øget behov for, at læsning kobles til læsernes bemestring af offline-tilstande i hverdagen. Derfor kombinerer Projekt RO(man)TID bibliotekernes traditionelle rolle som formidlingsrum for litteraturen med nye måder at imødekomme danskernes læse- og fordybelseslyst.  Projektets metode afprøves løbende i forløbet. Derfor indgår bibliotekerne samarbejde med en række private og offentlige virksomheder for at teste metoderne i samarbejde med virksomhedernes medarbejdere. Efter to år evalueres projektet, og her vurderes det, om tiltagene har haft den ønskede virkning i forhold til at skabe tid til læsning i de medvirkendes travle hverdag

Konkret skal RO(man)TIDs metode hjælpe målgruppen med følgende:

  • opstille realistiske, klare og meningsfulde læse-mål og gå på jagt i hverdagslivet for at finde ”lovlige” rum til ro, utilgængelighed og fordybelse, hvor distraherende faktorer fjernes
  • skabe læse-bemestring i hverdagen og finde læse-flowzonen 
  • etablere fælleskaber, der sikrer feedback på læserens mestring af læse-flowøjeblikke 

Tidsplan:
Januar – marts 2017: Metodeudvikling i samarbejde med projektets samarbejdspartnere
April – oktober 2017: Udvikling og test af forløb med målgruppe 1
November – december 2017: Midtvejsevaluering af forløb med målgruppe 1
Januar – juni 2018: Udvikling og test samt midtvejsevaluering af forløb med målgruppe 2 
Juli – oktober 2018: Udvikling og test af forløb med målgruppe 3
November – december 2018: Evaluering, og evt. fortsættelse af forløb med målgruppe 3

 

Tidligere projekter

Småt Brændbart - Biblioteket på kanten var et udviklingsprojekt støttet af Slot- og Kulturstyrelsen. Projektet  løb fra januar 2015– januar 2017 i samarbejde med fire biblioteker i andre såkaldte udkantskommuner; Ringkøbing-Skjern, Morsø, Aabenraa og Brønderslev. Konceptet bestod i at arbejde med særlige udkantsproblematikker set ud fra et socialt perspektiv. Vi havde fokus på 3 målgrupper, og formålet var at samskabe med borgere, institutioner, forvaltninger og foreninger om nye løsninger.

Tidsplan:
Januar - juni 2015: Kick-off, research og metodeudvikling.

Juli-november 2015: Fokus på første målgruppe: Senioren

November 2015 - juni 2016: Fokus på anden målgruppe: Sårbare børnefamilier/Familiekonsulenter

August – november  2016: Fokus på tredje målgruppe: Unge

November 2016 - jnaur 2017: Evaluering

Mere information: Randi Kristensen, email: raki@vesthimmerland.dk

 

FORMDOG!  - dogmeformidling på folkebiblioteket

FORMDOG! var et udviklingsprojekt støttet af Slot- og Kulturstyrelsen. Projektet  løb fra januar 2016– januar 2017. Konceptet bestod af et sæt formidlingsdogmer som skulle sætte rammen for vores formidlingstiltag. Vi havde fokus på 3 målgrupper, og formålet var at afprøve forskellige formidlingstyper af på disse målgrupper. 

Tidsplan:
Januar - marts: Kick-off, research og fokus på første målgruppe.

April-juli: Fokus på anden målgruppe 

August - november: Fokus på tredje målgruppe

November – december: Færdigt produkt og afslutning

Mere information: Jette Ninette Olsen, email: jol@vesthimmerland.dk

FORMDOG! (online) inspirationskatalog

 

Projekternes evalueringsrapporter kan læses her: