Udviklingsprojekter

Projekter, der udvikler kompetencer, samarbejder, formidlingsformer og fysiske rammer for biblioteker, brugere og personale. På Vesthimmerlands Biblioteker arbejder vi kontinuerligt på at udvikle tidssvarende kompetencer, formidlingsformer og fysiske rammer i forhold til behov og efterspørgsel fra kommunens borgere. Derfor tager biblioteket løbende initiativer til og udvikler i interne og eksterne udviklingsprojekter; ofte gennemført i samarbejde med samarbejdspartnere inden- og udenfor fagkreds og kommune.


Igangværende projekter

LÆSELYST

Undersøgelser viser, at lysten til læsning er støt faldende blandt elever i folkeskolen – og læselysten har stor betydning for elevernes læsefærdigheder. Derfor skal to nye projekter understøtte børns lyst til læsning og dermed forhåbentlig vende den uheldige udvikling. Projekterne udvikles i samarbejde mellem en række af kommunens skoler og SFO’er samt Skoleforvaltningen og Vesthimmerlands Biblioteker. De to projekter består af målrettede indsatser i hhv. skolefritidsordninger og blandt forældre til elever på skolernes mellemtrin og i efteråret 2020 bliver der også tilbud til forældre med børn i indskolingen.
 

Hjælpende hånd til forældre

Undervisningsministeriet har bevilget 250.000 kr. til projektet Læseglade Familier. Projektet skal klæde forældrene på til at fremme læseglæde hos deres børn og aktivere forældrene i børnenes læsning. Forældrene spiller nemlig en vigtig rolle for børns læsning, men mange forældre oplever, at det kan være svært at finde de rigtige bøger til deres børn, motivere børnene til at læse og at bibeholde læseglæden. Fem skoler har indvilliget i at teste projektet i løbet af skoleåret 2020/2021. Viser projektet sig at være en succes, skal det udbredes til samtlige skoler i Vesthimmerland.

Inspiration til læsning

Det andet projekt hedder "Ud af Boksen" og er blevet bevilget 200.000 kr. fra Kulturministeriet. Formålet er at knytte kommunens skolefritidsordninger, landsbyordninger og folkebiblioteket tættere sammen og skabe større fokus på læselyst i fritidstilbuddene. Projektet består bl.a. af læsefritidskasser, som er bogkasser, der skal inspirere børn til at læse mindst 20 minutter om dagen. For at sikre et spændende udvalg af bøger, skal børnene i samarbejde med bibliotek og SFO’er selv være med til at bestemme, hvilke bøger, der kommer i læsefritidskasserne.

Rapporten for projekt Ud af Boksen

 

Tidligere projekter

RO(man)TID

RO(man)TID er et nyskabende 2 årigt projekt mellem fire folkebiblioteker, Institut for Fremtidsforskning, Aarhus Universitet, Konsulenthuset Leben samt private og offentlige arbejdspladser. Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen. Projektet tager sit afsæt i en tendens, som viser sig tydeligt i fremtidsforskningen; ”Højhastighedssamfundet” medfører et øget behov for, at læsning kobles til læsernes bemestring af offline-tilstande i hverdagen. Derfor kombinerer Projekt RO(man)TID bibliotekernes traditionelle rolle som formidlingsrum for litteraturen med nye måder at imødekomme danskernes læse- og fordybelseslyst.  Projektets metode afprøves løbende i forløbet. Derfor indgår bibliotekerne samarbejde med en række private og offentlige virksomheder for at teste metoderne i samarbejde med virksomhedernes medarbejdere. Efter to år evalueres projektet, og her vurderes det, om tiltagene har haft den ønskede virkning i forhold til at skabe tid til læsning i de medvirkendes travle hverdag

Konkret skal RO(man)TIDs metode hjælpe målgruppen med følgende:

  • opstille realistiske, klare og meningsfulde læse-mål og gå på jagt i hverdagslivet for at finde ”lovlige” rum til ro, utilgængelighed og fordybelse, hvor distraherende faktorer fjernes
  • skabe læse-bemestring i hverdagen og finde læse-flowzonen 
  • etablere fælleskaber, der sikrer feedback på læserens mestring af læse-flowøjeblikke 

Tidsplan:
Januar – marts 2017: Metodeudvikling i samarbejde med projektets samarbejdspartnere
April – oktober 2017: Udvikling og test af forløb med målgruppe 1
November – december 2017: Midtvejsevaluering af forløb med målgruppe 1
Januar – juni 2018: Udvikling og test samt midtvejsevaluering af forløb med målgruppe 2 
Juli – oktober 2018: Udvikling og test af forløb med målgruppe 3
November – december 2018: Evaluering, og evt. fortsættelse af forløb med målgruppe 3

 

Småt Brændbart - Biblioteket på kanten

Småt Brændbart - Biblioteket på kanten var et udviklingsprojekt støttet af Slot- og Kulturstyrelsen. Projektet  løb fra januar 2015– januar 2017 i samarbejde med fire biblioteker i andre såkaldte udkantskommuner; Ringkøbing-Skjern, Morsø, Aabenraa og Brønderslev. Konceptet bestod i at arbejde med særlige udkantsproblematikker set ud fra et socialt perspektiv. Vi havde fokus på 3 målgrupper, og formålet var at samskabe med borgere, institutioner, forvaltninger og foreninger om nye løsninger.

Tidsplan:
Januar - juni 2015: Kick-off, research og metodeudvikling.
Juli-november 2015: Fokus på første målgruppe: Senioren
November 2015 - juni 2016: Fokus på anden målgruppe: Sårbare børnefamilier/Familiekonsulenter
August – november  2016: Fokus på tredje målgruppe: Unge
November 2016 - janaur 2017: Evaluering

Mere information: Randi Kristensen, email: raki@vesthimmerland.dk

 

FORMDOG!  - dogmeformidling på folkebiblioteket

FORMDOG! var et udviklingsprojekt støttet af Slot- og Kulturstyrelsen. Projektet  løb fra januar 2016– januar 2017. Konceptet bestod af et sæt formidlingsdogmer som skulle sætte rammen for vores formidlingstiltag. Vi havde fokus på 3 målgrupper, og formålet var at afprøve forskellige formidlingstyper af på disse målgrupper. 

Tidsplan:
Januar - marts: Kick-off, research og fokus på første målgruppe.
April-juli: Fokus på anden målgruppe 
August - november: Fokus på tredje målgruppe
November – december: Færdigt produkt og afslutning

Mere information: Jette Ninette Olsen, email: jol@vesthimmerland.dk

FORMDOG! (online) inspirationskatalog

 

PopUp Eksperimentariet - digital dannelse på skemaet

Projektet udspringer fra et ønske om at matche den nye skolereform, der trådte i kraft august 2014. Projektet ønsker at sætte fokus på digital dannelse, da det er et område, der er relativt uudforsket for folkebibliotekerne, og der er behov for partnerskaber omkring biblioteker og skolereformen. PopUp Eksperimentariet er et mobilt IT-eksperimentarium, der både skal understøtte elevernes digitale dannelse og indirekte støtte folkeskolens ogfolkebibliotekets digitale kompetenceudvikling via udvikling og facilitering af eksperimentariet.

 

Projekternes evalueringsrapporter kan læses her: