Låneregler

Du kan blive oprettet som låner ved Vesthimmerlands Biblioteker uanset bopælskommune. Du skal blot benytte dit sundhedskort.
 

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år skal have forældreunderskrift på en særlig indmeldelsesblanket for at blive registreret som lånere. Børn og unge under 18 år kan enten benytte sundhedskortet eller få lavet et lånerkort på biblioteket.
 

Du kan bruge alle biblioteker i kommunen

Når du er oprettet som låner, kan du låne materialer på alle bibliotekerne i Vesthimmerlands Kommune; Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. Det er gratis at bruge Vesthimmerlands Bibliotekers tilbud.
 

Pinkode

Når du bliver oprettet som låner, får du en pinkode. Pinkoden skal bruges, når du benytter bibliotekets selvbetjeningsautomater, når du bestiller og fornyer materialer på hjemmesiden eller bibliotekets app, og når du bruger netmedier som fx eReolen eller Filmstriben. 
 

Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, men for spil, film og kviklån er lånetiden 14 dage. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Det er muligt at forlænge et lån via lånerstatus, hvis ikke andre har reserveret materialet. 
 

Gebyrer

Hvis lånetiden overskrides, skal du betale gebyr. Der udsendes hjemkaldelsesmeddelelse pr. sms og/eller email, når lånetiden er overskredet med 14 dage. Der udsendes erstatningsregning pr. e-boks eller brev, når lånetiden er overskredet med 31 dage. OBS: Du skal betale gebyr, selv om du ikke har modtaget en hjemkaldelsesmeddelelse.
 
Lånere, der skylder over 200 kr. i gebyrer, kan ikke låne på kommunens biblioteker, før beløbet er betalt.
 

Gebyrtakster for voksne

Lånetiden overskredet med 8-14 dage: 10 kr.
Lånetiden overskredet med 15-30 dage: 30 kr.
Lånetiden overskredet med 31 dage: 100 kr.
 

Gebyrtakster for børn og unge

Børn og unge under 18 år modtager hjemkaldelsesmeddelelse, men skal ikke betale gebyr.
 

Erstatning

Du skal erstatte beskadiget, bortkommet og ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Erstatningsprisen på film og spil ligger væsentligt over almindelige salgspriser på grund af ophavsretlige forhold. Manglende erstatning medfører, at du ikke længere kan låne.
Har du betalt erstatning, og finder du det bortkomme materiale inden for en måned, kan du aflevere det og få tilbagebetalt erstatningen.  
 

Betaling til biblioteket

Den 1. april 2024 overgår Vesthimmerlands Biblioteker til en ny offentlig betalingsløsning, "Mit betalingsoverblik". Det betyder, at det fra den dato ikke længere vil være muligt at betale gebyrer og erstatninger med kontanter på biblioteket. Det vil være muligt at betale med kontanter på Borgerservice i Løgstør og Aars.
 
I overgangsperioden fra 1. januar 2024 til 1. april 2024 kan gebyrer og erstatninger som udgangspunkt kun betales online, i biblioteks-app'en eller via bibliotekets selvbetjeningsautomater.

 

Ansvar

Du hæfter for det, der lånes på dit sundhedskort eller lånerkort. Ethvert lån er personligt, og der må kun lånes på eget kort. Navne- og adresseændring skal meddeles biblioteket. Hvis du mister dit sundhedskort eller lånerkort skal du straks meddele det til biblioteket, som spærrer kortet. Indtil dette sker, er du ansvarlig for evt. misbrug.
 
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på apparatur, som opstår under benyttelse af DVDer, cd'er mv.
 

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode. Du kan blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt.