Hjemmesiden

På hjemmesiden finder du oplysninger om Vesthimmerlands Biblioteker.
 
Hvad indeholder hjemmesiden
Du kan stille spørgsmål til biblioteket, og du har også adgang til bibliotekets database, hvor du kan bestille og reservere titler, vi har på biblioteket.  Du kan også finde oplysninger om aktiviteter og nyheder relateret til biblioteket og se nogle af de nye materialer, biblioteket har fået.
 
Hjemmesidens målgruppe 
Hjemmesiden er primært rettet mod bibliotekets lånere og lokalområdets borgere. Derfor finder du hverken almene oplysninger eller en stor linksamling på siderne.
 
Mål og strategi for hjemmesiden 
Vores mål er at fremme den elektroniske kommunikation med lånerne og dermed give lånerne et alternativ til det fysiske bibliotek. Tiltag der kan være med til at forbedre den elektroniske kommunikation vil løbende blive udviklet.
 
Skærmopløsning
Hjemmesiden er designet til flere forskellige skærmeopløsninger og typer. Fra smartphone til computer.
 
Opdatering 
Vesthimmerlands Bibliotekers hjemmeside opdateres jævnligt. Det betyder, at de informationer, der findes på hjemmesiden er gældende.
 
E-mailhenvendelser til biblioteket 
Via bibliotekets hjemmeside har du mulighed for at henvende dig til biblioteket. Du kan enten klikke på "Kontakt", eller du kan benytte personalets personlige e-mailadresser, der findes under punktet "Personale." Uanset om du bruger "Kontakt" eller personalets egne e-mailadresser, vil du så vidt muligt få svar eller blive kontaktet inden 24 timer.
 
Få sidernes tekst læst op 
Ved hjælp af et lille program har du mulighed for at få hjemmesidens tekst læst op med syntetisk tale. Programmet kan hentes gratis på hjemmesiden www.adgangforalle.dk.
 
Anonymitet 
Biblioteket registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du benytter dig af vores selvbetjeningsservice vedr. lånerstatus, reservering og fornyelser. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.
 
Statistik 
For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvilke sider brugerne anvender. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider vores brugere anvender mest samt til udarbejdelse af statistik til Biblioteksstyrelsen. Data om den enkelte brugers anvendelse af hjemmesiderne videregives ikke og sælges ikke til tredjepart.
 
Cookies 
En cookie er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en hjemmeside for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. 
 
Dine rettigheder på nettet 
Læs mere om dine rettigheder og din sikkerhed når du færdes på nettet på IT- og Telestyrelsens hjemmeside borger.itst.dk.