Låneregler

Du kan blive oprettet som låner ved Vesthimmerlands Biblioteker uanset bopælskommune. Du skal blot benytte dit sundhedskort.

 

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år skal have forældreunderskrift på en særlig indmeldelsesblanket for at blive registreret som lånere. Børn og unge under 18 år kan enten benytte sundhedskortet eller få lavet et lånerkort på biblioteket.

 

Du kan bruge alle biblioteker i kommunen

Når du er oprettet som låner, kan du låne materialer på alle bibliotekerne i Vesthimmerlands Kommune; Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. Det er gratis at bruge Vesthimmerlands Bibliotekers tilbud.

 

Pinkode

Når du bliver oprettet som låner, får du en pinkode. Pinkoden skal bruges, når du benytter bibliotekets selvbetjeningsautomater, når du bestiller og fornyer materialer på hjemmesiden eller bibliotekets app, og når du bruger netmedier som fx eReolen eller Filmstriben. 
 

Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, men for spil, film og kviklån er lånetiden 14 dage. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Det er muligt at forlænge et lån via lånerstatus, hvis ikke andre har reserveret materialet. 

 

Ansvar

Du hæfter for det, der lånes på dit sundhedskort eller lånerkort. Ethvert lån er personligt, og der må kun lånes på eget kort. Navne- og adresseændring skal meddeles biblioteket. Hvis du mister dit sundhedskort eller lånerkort skal du straks meddele det til biblioteket, som spærrer kortet. Indtil dette sker, er du ansvarlig for evt. misbrug.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på apparatur, som opstår under benyttelse af DVDer, cd'er mv.

 

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode. Du kan blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt.