Gebyr og erstatning

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kultur- og fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Du kan når du er logget på hjemmesiden under din profil og "Gebyrer & Erstatninger" se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til Opkrævningen på tlf. 9966 7000

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.

 

Gebyrtakster for voksne:

Lånetiden overskredet med 1-7 dage: 0 kr.
Lånetiden overskredet med 8-14 dage: 10 kr.
Lånetiden overskredet med 15-30 dage: 30 kr.
Lånetiden overskredet med 31 dage: 100 kr.
 

Gebyrtakster for børn og unge:

Børn og unge under 18 år modtager hjemkaldelsesmeddelelse, men skal ikke betale gebyr.
 

Hvorfor skal du betale?

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du som voksne betale et gebyr. Både børn og voksne skal efter 30 dage betale en erstatning for materialet, der ikke er afleveret. Afleverer du materialet i god stand,  skal du dog kun betale gebyrerne. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

  • Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil man få ét gebyr.
  • Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil man få ét gebyr pr. aflevering.

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.


Erstatning:

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 30 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få sendt en erstatning i din digitale post.

Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Vi rykker kun én gang:

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Vi sender hjemkaldelsen 7 dage efter, at lånetiden er udløbet. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne:

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning. 

 

Sådan betaler du:

Regninger sendes med digitalpost (eller almindelige post, hvis man er fritaget) fra Vesthimmerlands Kommune. Betaling af regninger skal ske via Netbank med MitID eller i banken. Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Opkrævningen på tlf. 9966 7000.
 

Det er vigtigt få betalt:

Betaler du ikke inden betalingsfristen, vil der som noget nyt komme rykkergebyrer på regningen:

  • For gæld over 100 kr. er rykkergebyret 100 kr.

Har du spørgsmål til din regning kan du kontakte biblioteket på tlf. 9966 8510