Daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser

Vesthimmerlands Biblioteker har en række tilbud til kommunens daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser
 

Børnehaver

Bogormen Bo besøger jeres børnehave 2 gange om året i januar og september måned. Vi kontakter jer for at lave en aftale mindst en måned  i forvejen. Besøget varer 30-45 min. Vi medbringer en temakasse med 50 bøger, som I kan beholde til næste besøg. Bogormen Bo har gode bøger med, fortæller  om nogle af bøgerne, læser en spændende historie højt og fortæller om, hvad man kan lave på biblioteket. Temakassen kan byttes på jeres lokale  bibliotek mellem de 2 årlige besøg.  Giv os besked et par dage i forvejen,  så har vi en ny kasse klar, når I kommer.
 
For mere information kan I kontakte:
Alice Lund-Jensen alj@vesthimmerland.dk / 9966 8510
 
 
 

Folkeskoler

PopUp: tilbuddet omhandler digital dannelse og henvender sig til folkeskolens 7.-10. klasser. Med lys, alternative siddepladser og farver omdanner vi et klasselokale til et spændende eksperimentarium, hvor eleverne iført hvide kitler udfører forskellige digitale eksperimenter. Aktuelt tilbyder vi tre spor af 2,5-4 timers
varighed: Opgaveskrivning, Sociale Medier og Kildekritik.
 
Der arbejdes udelukkende med iPads, og forløbet er bygget op omkring små eksperimenter, leg og elevernes
fælles refleksion. Vi har gode erfaringer med at placere et kildekritik-forløb i forbindelse med en stil, projektarbejde
eller temauge. Her arbejder eleverne med at udvikle deres kompetence i at finde og kildekritisk vurdere, om en kilde
kan bruges i en opgave. Vi har ligeledes gode erfaringer med at placere et forløb om sociale medier i forbindelse med
en klassesammenlægning, eller hvis der i klassen har udviklet sig en problematisk kultur på en eller flere af de sociale
medier. Alle spor leder videre til opfølgende arbejde i klassen, hvor læreren får udleveret inspiration til videre arbejde. 
PopUp Eksperimentariet tager udgangspunkt i begrebet digital dannelse – og er udviklet med støtte fra Kulturstyrelsen
og i samarbejde med to lokale skoler, VIA University College Skive og Det Informationsvidenskabelige Akademi. 
 
0.-3. klasses drenge: Vesthimmerlands biblioteker har udarbejdet dette idekatalog med ideer til hvordan man kan understøtte drenges læselyst i indskolingen. Idekataloget indeholder ideer som man enten kan lave selv, låne eller booke via biblioteket. Der er en lille tekst om hver aktivitet, samt hvad man skal bruge, målgruppe m.m. Ved hjælp af idekataloget håber vi at understøtte drenges læselyst på en anderledes måde, samt give dem lysten til at fortsætte med at læse. 
 
For mere information kan I kontakte:
Jette Ninette Olsen jol@vesthimmerland.dk
 
 

Ungdomsuddannelser

Biblioteket tilbyder workshops i kildekritik og informatiossøgning rettet mod ungdomsuddannelserne - der er tale
om to separate forløb. I kildekritik gennemgår vi vigtigheden af troværdige kilder i forbindelse med opgaveskrivning; 
i informatiosnsøging arbejder vi med hvor og hvordan man søger efter disse troværdige kilder. Der er tale om en
opgradering af Popup forløbet, niveauet er højere og mere intenst. De studerende skal arbejde med cases, hvor de får mulighed for at teste deres færdigheder i enten kildekritik eller informatiossøgning.
 
For mere information kan I kontakte:
 
 
Links: 
Dokumenter: