Netmedier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre medier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder blot du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.